Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset = En praktisk del og en teoretisk del. Samlet pris: 5995 kr.

Duelighedsbeviset er det grundlæggende “kørekort” til sejlbåd og består af en teoretisk del og en praktisk del. Kurserne kan tages uafhængigt af hinanden, som to individuelle kurser, eller samlet i et ugekursus. Når du har bestået begge dele får du få udstedt dit fulde duelighedsbevis.

To muligheder: samlet eller hvert kursus for sig – du bestemmer

Ugekursus:

Begge kurser samlet i et ugekursus på 6 dage i sommerferien. Vi øver teori om formiddagen og sejler om eftermiddagen – eller omvendt, afhængig af vejret. På denne måde får du både indøvet teoretisk viden om søvejsreglerne, bøjer, skibslys osv., og du får praktisk erfaring med bådhåndtering, mand overbord-redning og anvendelse af teorien i praksis. På den sidste dag afsluttes kurset med både teoretisk og praktisk duelighedsprøve.

Næste kurser:

Uge 28:  d. 10.-15. juli, hver dag kl. 10-17, dog sidste dag kl. 10-ca. 15.

Uge 33: d. 13.-18. august, hver dag kl. 10-17, dog sidste dag kl. 10-ca. 15.

Bemærk venligst, at dette er et intensivt kursus, der kræver at du selv gør en stor indsats for at tilegne dig viden, dvs. forbereder dig hjemme, øver dig og følger med i undervisningen – ellers er det ikke muligt at lære så meget på så kort tid. Du skal forvente at være godt træt hver dag, så lad være at arrangere for meget om aftenen.

Pris for fuldt duelighedsbevis: 5.995 kr.

inkl. lån af udstyr og alle materialer til brug under kurset, te/kaffe og søde snacks. Husk at du skal betale 880 kr. i prøvegebyr til censor, hvis du vil gå op til de to afsluttende duelighedsprøver. Der er beståelsesgaranti, dvs. hvis du ikke består den afsluttende prøve, så har du mulighed for at deltage gratis på et nyt, tilsvarende kursus.

Duelighedsbevis, TEORI

Du kan også nøjes med at tilmelde dig den teoretiske del af duelighedsbeviset, hvis du fx allerede har speedbådskørekort eller hvis du selv har båd og selv vil gå op til den praktiske prøve. Så får du præcis samme teoriundervisning som ovenfor, prøven ligger på sidste undervisningsdag og det tager 3 dage at gennemføre (inkl. prøven).

Bemærk venligst, at dette er et intensivt 3-dages kursus, der kræver at du selv gør en stor indsats for at tilegne dig viden, dvs. forbereder dig hjemme, øver dig og følger med i undervisningen, ellers er det ikke muligt at lære teorien på så kort tid.

Pris for teoretisk duelighedsbevis: 2500 kr.

inkl. lån af alle materialer til brug under kurset, te/kaffe og søde snacks. Husk at du skal betale 500 kr. i prøvegebyr til censor, hvis du vil gå op til eksamen. Der er beståelsesgaranti, dvs. hvis du ikke består den afsluttende prøve, så har du mulighed for at deltage gratis på et nyt, tilsvarende kursus.

Næste kurser:

Weekend: 20.-22. Oktober 2023. Alle dage kl. 10-17.

Flere kurser kan evt. oprettes ved interesse.

 

Duelighedsbevis, PRAKTISK

Som ovenfor kan du nøjes med at tage den praktiske del af duelighedsbeviset, hvis du allerede har bestået teoridelen – eller hvis du bare vil lære at sejle i sejlbåd nu og evt. udskyde teorien til en anden gang. På kurset i praktisk sejlads i sejlbåd lærer du at håndtere en sejlbåd, styre sejlene, at sejle ud og ind af havnen, om praktisk bådkendskab (fx om motor), kommunikation og om sikkerhed ombord, bl.a. øver vi mand-over-bord og gennemgår vi hvilket sikkerhedsudstyr der er vigtigt at have ombord.

Om duelighedsbeviset:

Et duelighedsbevis er et grundkursus, som gør dig i stand til at føre mindre fritidsfartøjer (op til 15 meter) i danske og internationale farvande. 

Den teoretiske del af dueligsbeviset giver dig viden om søvejsreglerne, sejladsplanlægning og om sikkerhed til søs. Du lærer at bruge et søkort og at genkende farvandsafmærkninger, fyrkarakterer, lydsignaler og andre bådes navigationslys, så du også kan sejle sikkert om natten.

Den praktiske del omhandler bådkendskab (fx om udstyr og motor), kommunikation, sikkerhed ombord, skipperansvar og praktisk manøvrering af båden ved sejlads for sejl, mand over bord og havnemanøvrer.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se, hvilke spørgsmål jeg ofte får i forh.t. duelighedskurset. 

Kan man også bruge det til at sejle motorbåd?

Ja, duelighedsbeviset giver ret til at føre både sejlbåd og speedbåd, da et fuldt duelighedsbevis rangerer over og træder i stedet for speedbådsbeviset, også selvom du tager din praktiske del i en sejlbåd.

Jeg har allerede et speedbådscertifikat - har jeg brug for et duelighedsbevis?

Hvis du allerede har et speedbådscertifikat så må du jo allerede sejle motor- og sejlbåde op til 15 m. Du har således allerede fået en kort introduktion til sejlads og et minimum af teoretisk viden om regler, sikkerhed og færden på vandet, men i duelighedsteorien går vi et stik dybere og giver dig en mere dækkende viden. Duelighedspensummet er større og bredere, og det giver dig en langt mere grundlæggende viden om, at sejle og begå sig til søs.

Kan jeg nøjes med teoridelen?

Speedbådscertifikatet kan erstatte den praktiske del af duelighedsbeviset, så hvis du har det allerede, behøver du således kun at supplere med et kursus i den teoretiske del, for at få et komplet duelighedsbevis.

Men hvis du har planer om, at komme ud at sejle i en sejlbåd, så vil jeg anbefale dig at tage et praktisk kursus i sejlads i sejlbåd også. Sejlbåde har jo sejl, som du skal have en introduktion til at håndtere og opfører sig væsentlig anderledes end en motorbåd på vandet. Desuden skal du selvfølgelig kunne lave en MOB-øvelse for sejl.