Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset = En praktisk del og en teoretisk del. Samlet pris: 5995 kr.

Duelighedsbeviset er det grundlæggende “kørekort” til sejlbåd og består af en teoretisk del og en praktisk del. Kurserne kan tages uafhængigt af hinanden, som to individuelle kurser, eller samlet i et ugekursus. Når du har bestået begge dele kan du få udstedt Bevis for bestået duelighedsprøve (altså det, som før hed et fuldt duelighedsbevis).

Duelighedsbevis, TEORI

Den teoretiske del giver dig viden om søvejsreglerne, sejladsplanlægning og om sikkerhed til søs. Du lærer at bruge et søkort og at genkende farvandsafmærkninger, fyrkarakterer, lydsignaler og andre bådes navigationslys, så du også kan sejle sikkert om natten. Prøven ligger på sidste undervisningsdag og det tager 3 dage at gennemføre kurset (inkl. prøven). Du kan godt nøjes med at tilmelde dig den teoretiske del af duelighedsbeviset, hvis du fx allerede har speedbådskørekort eller hvis du selv har båd og selv vil gå op til den praktiske prøve. 

Bemærk venligst, at dette er et intensivt 3-dages kursus, der kræver at du selv gør en stor indsats for at tilegne dig viden, dvs. forbereder dig hjemme, øver dig og følger med i undervisningen – ellers er det ikke muligt at lære teorien på så kort tid.

Pris for teoretisk duelighedsbevis: 2500 kr.

inkl. lån af alle materialer til brug under kurset, te/kaffe og søde snacks. Husk at du skal betale 400 kr. i prøvegebyr til censor, hvis du vil gå op til eksamen. Der er beståelsesgaranti, dvs. hvis du ikke består den afsluttende prøve, så har du mulighed for at deltage gratis på et nyt, tilsvarende kursus.

Næste kurser:

Weekend: 4.-6. Oktober 2024, alle 3 dage kl. 10-17.

Weekend: 1.-3. November 2024, alle 3 dage kl. 10-17.

Flere kurser kan evt. oprettes ved interesse. Send en forespørgsel på kontakt@sejlerhjerte.dk

 

Duelighedsbevis, PRAKTISK

Som ovenfor kan du nøjes med at tage den praktiske del af duelighedsbeviset, hvis du allerede har bestået teoridelen – eller hvis du bare vil lære at sejle i sejlbåd nu og evt. udskyde teorien til en anden gang. På kurset i praktisk sejlads i sejlbåd lærer du at håndtere en sejlbåd, styre sejlene, at sejle ud og ind af havnen, om praktisk bådkendskab (fx om motor), kommunikation og om sikkerhed ombord, bl.a. øver vi mand-overbord og gennemgår hvilket sikkerhedsudstyr der er vigtigt at have ombord.

Om duelighedsbeviset:

Et grundkursus i sejlads, der består af to delprøver (en praktisk og en teoretisk), og som gør dig i stand til at føre mindre fritidsfartøjer (op til 15 meter) i danske og internationale farvande. 

Den teoretiske del giver dig viden om søvejsreglerne, sejladsplanlægning og om sikkerhed til søs. Du lærer at bruge et søkort og at genkende farvandsafmærkninger, fyrkarakterer, lydsignaler og andre bådes navigationslys, så du også kan sejle sikkert om natten.

Den praktiske del omhandler bådkendskab (fx om udstyr og motor), kommunikation, sikkerhed ombord, skipperansvar og praktisk manøvrering af båden ved sejlads for sejl, mand overbord og havnemanøvrer. Den praktiske del af duelighedsbeviset kan også tages i form af et speedbådscertifikat (Sejlerhjerte udbyder dog ikke dette).

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se, hvilke spørgsmål jeg ofte får i forh.t. duelighedskurset. 

Kan man også bruge det til at sejle motorbåd?

Ja, hvis båd og motor ikke er af en størrelse, der vil kræve et speedbådscertifikat. Hvis du gerne vil kunne sejle en hurtiggående speedbåd må du tage et kvalificerende kursus (et speedbådscertifikat), der giver dig den praktiske kunnen. Læs mere om hvilke både, der kræver speedbådscertifikat her: Speedbådsførerbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Jeg har allerede et speedbådscertifikat - har jeg brug for et duelighedsbevis?

I Danmark må enhver sejle langsomtgående motor- og sejlbåde op til 15 m i længde uden noget certifikat, så længe det gøres forsvarligt. Hvis du har et speedbådscertifikat så må du derfor sejle alle speed-, motor- og sejlbåde op til 15 m i længde. Du har således allerede fået en ganske kort introduktion til praktisk sejlads og et minimum af teoretisk viden om regler, sikkerhed og færden på vandet – men duelighedsteorien går et lag dybere, giver dig større viden og erfaring med fx navigation og turplanlægning. Duelighedspensummet er større og bredere, og det giver dig en langt bedre viden om at sejle forsvarligt og begå sig til søs.

Kan jeg nøjes med praksisdelen?

I Danmark er der ikke krav om duelighedsbevis, hvis du sejler sejlbåd under 15 m i længden, så det kan du godt. Din beståede prøve bliver ikke forældet, så du kan sagtens starte med den ene del (fx praksis) og tage teoridelen på et andet tidspunkt.

MEN hvis du gerne vil deltage som et fuldgyldigt besætningsmedlem og tage aktiv del i sejladsen – eller være din egen skipper – så bør du tage det teoretiske kursus også. Der er megen god viden at supplere dine praktiske kundskaber med, og du får indblik i fx turplanlægning og kortlæsning, et mere indgående kendskab til sømærker, men også i praktiske sejlerkundskaber som fx ankring. Når du har gennemført begge prøver har du Bevis for bestået duelighedsprøve, og med det kan du fx selv leje en båd eller få havneplads, og ofte giver det også rabat på din bådforsikring.

Kan jeg nøjes med teoridelen?

Du kan sagtens starte med teorien og derefter bygge videre med praktisk erfaring – rækkefølgen af kurserne bestemmer du selv. Din beståede prøver bliver ikke forældede, så du kan sagtens starte med den ene del og gøre resten færdigt på et andet tidspunkt.

Hvis du har planer om, at komme ud at sejle i en sejlbåd, så vil jeg anbefale dig at tage et praktisk kursus i sejlads i sejlbåd også. Sejlbåde har jo sejl, som du skal have en introduktion til for at håndtere dem rigtigt, og en sejlbåd opfører sig væsentlig anderledes end en motorbåd på vandet. Desuden skal du selvfølgelig kunne lave en mand overbord-redning for sejl, hvis det skulle blive nødvendigt.

Speedbådscertifikatet kan dog godt erstatte den praktiske del til erhvervelse af Bevis for bestået duelighedsprøve, så hvis du har det allerede, behøver du således kun at supplere med et kursus i den teoretiske del. 

Hvad er et sønæringsbevis?

Et Sønæringsbevis duelighed skal du bruge til at dokumentere, at du kan fungere som styrmand ombord på et skib over 15 m i længde i Norden. Hvis I fx har planer om at sejle udenfor DK med en større båd, så kræves der både sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad (føreren) og sønæringsbevis for duelighed (da mindst ét andet besætningsmedlem skal kunne fungere som styrmand).

OBS: et speedbådscertifikat er ikke længere nok til at få dit sønæringsbevis duelighed, her kræves der en bestået praktisk duelighedsprøve.

Du ansøger om et sønæringsbevis duelighedsbevis hos Søfartsstyrelsen på baggrund af både bestået teoretisk- og praktisk duelighedsprøve + et lægetjek (syn og hørelse).