Yachtskipper

af 3. grad

Er du klar til næste skridt?

Skal du sejle på langtur? Eller vil du dyrke din interesse endnu mere?

Y3-kurset er overbygningen til duelighedsbeviset, og du skal have bestået minimum den praktiske duelighedseksamen/speedbådscertifikat for at kunne bestå en Y3-eksamen, dvs. du skal kunne dokumentere at du har praktisk sejlerfaring. Typisk har yachtskipper-kursister dog erfaring fra flere års sejlads, og er nu klar til at dyrke interessen yderligere og udvide sin teoretiske viden.

Med et sønæringsbevis som yachtskipper af tredje grad får du ret til at være skipper på større lystfartøjer (15-24 m) i Norden (Danmark og omkring de Britiske Øer, langs Norges, Færøernes og Grønlands kyster), samt at fungere som styrmand på samme skibe i hele resten af verden. Har du planer om at være din egen skipper på en stor båd i resten af verden, så kræver det yachtskipper af første grad.

Y3-eksamensbeviset + et lægetjek giver dig mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen om et sønæringsbevis. Først med et sønæringsbevis er du klar til at sejle ud på det dybe blå med din store båd.

Undervisningen

Undervisningen på Y3-kurset bygger videre på duelighedspensummet, og udvider med viden om bl.a. søret, søsikkerhed og GMDSS, stabilitet og konstruktion samt meteorologi. Pensum er mere krævende end på duelighed, og det forventes at du læser i bogen “Yachtskipper af 3. grad” inden kurset starter (jeg sender bogen til dig i god tid inden du møder på kurset). På kurset genopfrisker vi den viden du allerede har om søvejsreglerne, sømærker, kursberegning, pejlinger m.v., og vi repeterer og øver eksamenseksempler, så du føler dig godt rustet til den afsluttende eksamen.

Kurset er kun teoretisk undervisning (dvs. ingen sejlads) og tager 2 hele weekender at gennemføre. Husk at du skal beregne en del forberedelse og hjemmearbejde mellem weekenderne –  det er et intensivt kursus og du skal selv gøre hvad du kan for at tilegne dig stoffet. Kurset afsluttes med en prøve på den sidste mødedag.

Pris for Y3-kurset: 4.995 kr.

Inkl. lån af alle materialer til brug under kurset. Husk at du skal betale 900 kr. i prøvegebyr til censor, hvis du vil gå op til eksamen.

Der er beståelsesgaranti, dvs. hvis du ikke består den afsluttende prøve, så har du mulighed for at deltage gratis på et nyt, tilsvarende kursus.

Næste kurser:

5.-7. Maj + 27.-29. Maj 2023. Alle dage kl. 10-17. OBS: blandet hold, dvs. både mænd og kvinder er velkomne!

27.-29. Okt + 10.-12. Nov. 2023. Alle dage kl. 10-17.

Flere kurser kan evt. oprettes ved interesse.

undervisning duelighedsbevis sejlerskole sejlerhjerte
Yachtskipper Y3

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se, hvilke spørgsmål jeg ofte får i forb.m. Y3 kurset. 

Hvilke forudsætninger kræver kurset?

De fleste kursister, der tager Y3, har en del sejlerfaring allerede. Det giver dem en stor fordel, for det er meget nemmere at tilegne sig ny viden, hvis man kan relatere til oplevelser, erfaring og en praktisk anvendelse. 

Er du ny sejler vil jeg derfor anbefale dig, at du tager det fulde duelighedsbevis og samler på erfaringer og oplevelser en tid, inden du tilmelder dig yachtskipperkurset. Yachtskipperpensummet bygger nemlig videre på duelighedspensummet, og det er meget omfattende at læse begge pensum op på så kort tid. For at du kan gå til den afsluttende prøve i Yachtskipper af tredje grad kræves det nemlig at du har sejlerfaring, dvs. som minimum duelighedsbevisets praktiske prøve i sejlads eller et speedbådscertifikat. 

Er det svært?

Ja, det er krævende at lære så stort et pensum på kun to weekender. Det kan fint lade sig gøre, men det kræver at du selv gør en stor indsats: du skal forberede dig inden kurset ved at læse på pensum i den bog jeg sender dig; du skal deltage aktivt under kurset og du skal repetere og øve dig mellem de to weekender. Men bare rolig – vi gennemgår selvfølgelig hele pensum i løbet af kurset, og det hele bliver forklaret og repeteret gennem en kombination af tavleundervisning og opgaveløsning. Det kan du sagtens klare!

Får jeg et bevis?

Ja, kurset afsluttes med en censoreret eksamensprøve på den sidste undervisningsdag. Når den er bestået får du et eksamensbevis, der viser at du har bestået teorien. Hvis du skal bruge dit bevis som dokumentation for, at du har ret til at sejle i en båd over 15 m (og altså ikke bare tager kurset af ren interesse), så skal du have et sønæringsbevis. For at få dette skal du tjekkes af en søfartslæge (syn og hørelse), og derefter kan du ansøge Søfartsstyrelsen om et sønæringsbevis. Først da kan du lovligt sejle som fører af en stor båd.