Søsikkerhed

førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Det er rigtig vigtigt at have sikkerheden i orden, forholdene ombord på en sejlbåd er betydeligt anderledes end derhjemme, der kan hurtigt opstå farlige situationer – og det er jo dig som skipper, som har det overordnede ansvar for dine passagerer.

Dette kursus arrangeres i samarbejde med Røde kors, og er særligt rettet mod søsport og fritidsaktiviteter som sejlsport, kajak og kano, windsurfing o.lign. Det er desuden godkendt som førstehjælpskursus i forbindelse med instruktøruddannelser, som afholdes under retningslinjer fra Dansk Kano- og Kajakforbund og Havkajaksamrådet (bl.a. havkajakinstruktør) samt Dansk Forening for Rosport. Kurset skal tages i forbindelse med uddannelsen til instruktør 1-3 og på visse IPP niveauer. Godkendt kursusbevis og førstehjælpsbog til alle deltagere.

På kurset lærer du om førstehjælp til søs, brug af hjertestarter, alarmering til søs, brandslukning, mand-over-bord, temperaturpåvirkninger (både varme og kulde) og meget andet. Kurset er både praktisk og teoretisk.

Kurset tager 10 timer fra kl. 8-18 og arrangeres i samarbejde med Røde kors.

 

Pris: 1500 kr.

inkl. drikkevarer og sødt (medbring selv en god, stor madpakke).